Utstående ører

Her kommer mer utfyllende tekst om denne operasjonen.