Konsultasjon

Tenk nøye igjennom hva du ønsker før du kommer til konsultasjon og les gjerne igjennom de forskjellige behandlingene. Vær oppmerksom på at alle kropper er ulike, og at det som virker bra for noen, nødvendigvis ikke behøver å være den beste behandlingen for andre. Kommunikasjon og kjemi med kirurgen er derfor svært viktig, slik at dere sammen har en felles forståelse og realistisk forventning til operasjonen. Noter gjerne ned spørsmål og hvilke resultater du ønsker, så får du mer ut av en konsultasjon. 

Norsk lov forbyr alle klinikker å vise før- og etter bilder på sine nettsider. Ved konsultasjon vil du kunne få se aktuelle bilder og diskutere forskjellige resultater.

Konsultasjon koster kr 500,-

Kontrakt

Før et inngrep ved klinikken, undertegnes en kontrakt av begge parter. Kontrakten bevitner at pasienten har fått muntlig og skriftlig korrekt informasjon og det aktuelle inngrepet og dets mulige komplikasjoner, samt tidspunkt og oppgjør. Dr. Nicklasson er medlem av Den norske lægeforening og ansvarsforsikret via foreningen.

Klinikken er forsikret hos NPE (norsk pasientskade erstatning) og gjelder all kosmetisk behandling.

Kontakt oss for konsultasjon ved bruk av kontaktskjema eller via telefon.